Radna knjižica i upisi tečajeva

Upisi u radnu knjižicu i da li je to potrebno?U E-radnu knjižicu upisuju samo podaci o programima koji su dio formalnog obrazovanja i školovanja,te se izvode temeljem odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ako je riječ o tečaju, i taj program nije prošao postupak odobrenja o školovanju on se ne smatra dijelom formalnog obrazovanja sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, koji govori o formalnom i neformalnom obrazovanju.

Također smatraju da spomenute okolnosti zapravo nisu ni bitne za traženje zaposlenja podnošenjem ponuda ili javljanjem na natječaj kod određenog poslodavca, a niti u postupcima posredovanja pri zapošljavanju. Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje od nezaposlene osobe ili tražitelja zaposlenja prikuplja i evidentira sve podatke o znanjima i vještinama stečenim bilo formalnim, bilo neformalnim obrazovanjem, koje su relevantne za uspješno posredovanje pri zapošljavanju.

U čemu je onda (Be)smisao radne knjižice?

Tu se zapravo postavlja pitanje, čemu onda radna knjižica uopće služi, jer s druge strane tu indirektno dolazimo i do nejednakog statusa formalnog i neformalnog obrazovanja, te važnosti i potrebe cjeloživotnog učenja i obrazovanja.